AM 520 – Digitálny multimeter

Kompaktný RMS multimeter v kategórii CAT III s vstavaným svietidlom. Meranie AC/DC napätia, AC/DC prúdu, odporu, kapacity, frekvencie a teploty. Test prepojenia a test diód. Rýchlosť merania 3 merania/s. Základná neistota merania DC napätia 0,8{eb1a9d4eacde49665c487c37ecff3a6dbff95f29755bdd72e9b0a0f33e79c2b8}. Vstavaná bezkontaktná skúšačka.


 • Odolný prevádzkový multimeter

 • Meranie napätia do 600 VAC / VDC

 • Základná neistota merania DC napätia 0,8 %

 • Meranie prúdu do 10 A

 • Základná neistota merania DC prúdu 1,0 %

 • Špeciálny μA rozsah pre HVAC aplikácie

 • Šírka pásma 45 … 400 Hz

 • Meranie odporu do 40 MΩ s akustickým a optickým testom prepojenia a diód

 • Meranie kapacity do 4 000 μF

 • Meraniefrekvencie do 10 MHz

 • Meranie teploty do 1000 °C

 • Bezkontaktná skúšačka

 • Funkcie DATA HOLD, MIN/MAX/REL

 • Automatická alebo manuálna voľba rozsahu

 • Vstavané svietidlo

 • Podsvietený LC displej 4 000 číslic so zobrazením 3 x/s, bargraf 41 segmentov so zobrazením 30 x/s

 • Funkcia automatického vypnutia pri nečinnosti

 • Bezpečnostná kategorie CAT III / 600 V

2913-am-5xx_kl_fluke_czLCD 4000 dig.
Voľba rozsahu automatická, manuálný
RMS, TRMS ne
Bargraf ano
Rozsah U AC 0.1 mV...600 V
Rozsah U DC 0.1 mV...600 V
Šírka pásma 400 Hz
Základná presnosť 0.800 %
Rozsah I 0.1 µA...20 A
El. bezpečnosť CAT 3
Odpor ano
Test propojení ano
Frekvencia ano
Kapacita ano
Indukčnosť ne
Teplota ano
Data Hold ano
MIN/MAX ano
PEAK ne
REL ano
Pamäť ne
Rozhranie ne
Podsvietený displej ano
Bezkontaktná skúšačka ano
Nízka impedancia ne
Meranie izolácie ne
Slučka 4-20mA ne
Ex konštrukcia ne
Poznámka vstavané svietidlo