Agilent 53181A – Čítač

Univerzálny frekvenčný čítač Agilent 53181A

Univerzálny frekvenčný čítač RF veličín Agilent 53181A so šírkou pásma 225. Rozlíšenie 500 ps. Voliteľný tretí kanál s rozsahom do 3 GHz, 5 GHz alebo 12,4 GHz. Displej 10 číslic. Štandardne s rozhraním GPIB.


  • Vstup A, voliteľne B

  • Merané veličiny: frekvencia, perióda, počet pulzov, A-B, A/B, fáza, strieda, šírka pulzu, nástupnú a zostupnú hrana, špičkové napätie

759-tabulka-srovnani-citacu-kl-cz