AFG 3021 – Generátor

Arbitrážny generátor funkcií

Arbitrážny generátor funkcií s frekvenčným pásmom 1 mHz až 25 MHz.


  • Frekvenčné pásmo DC...25 MHz

  • Generované priebehy: sínus, trojuholník, obdĺžnik, impulz, sin(x)/x, šum, Lorentz, Gauss, Haversine, exp (+)  /  exp (-)

  • Generovanie ľubovoľného priebehu AWG

  • AM, FM, PM, FSK, PWM modulácia

  • Priebeh signálov: spojitý, rozmietaný, modulovaný, počet periód (burst)

  • Lineárne alebo logaritmické rozmietanie

  • Výstupná úroveň 10 mVpp ... 10 Vpp

  • Monochromatický LC displej

  • Dva kanály

  • USB rozhranie

760-tabulka-srovnani-generatoru-kl-cz