Adaptéry univerzálne, s lištou DIN

Adaptéry s lištou DIN určené pre pripojenie modulárneho prístroja napr. ističa na prípojnicový systém.

Typy adaptérov:


  • Adaptéry 25 A


  • Adaptéry 32 A


  • Adaptéry 63 A


  • Adaptéry 80 A

  • Adaptéry bez vývodov


Technické parametre:

  • 3-pólový, 690 V~

  • pre zbernice s ostrými a zaoblenými hranami (DIN 1759 / DIN 46433)

  • vďaka odlamovateľným západkám vhodný pre 5 i 10mm šírku zberníc

  • Nosná lišta z umelej hmoty (DIN EN 50022), nasaditeľný v 1,25mm rastri

3122-woehner_cz_2019_60classic_neopravene

Adaptéry 25 A


















































Objednacie číslo Počet DIN líšt na adaptéri Šírka [mm] Výška [mm] Poznámka
32430.000 1 45 200 S vývodmi AWG12 = 4 mm2
32431.000 2 45 200
32432.000 2 90 200
32433.000 2 45 260
32436.000 2 45 200 S pripojovacími svorkami 4 mm2 bez vývodov
32439.000 2 45 260

Adaptéry 32 A























































Objednacie číslo Počet DIN líšt na adaptéri Šírka [mm] Výška [mm] Poznámka
32655.000 1 45 200 S vývodmi AWG10 = 6 mm2
32441.000 1 54 200
32442.000 2 54 200
32443.000 1 63 200
32444.000 1 72 200
32446.000 2 81 200
32449.000 2 54 260

Adaptéry 63A






















































Objednacie číslo Počet DIN líšt na adaptéri Šírka [mm] Výška [mm] Poznámka
32454.000 1 54 200 S vývodmi AWG8 = 10 mm2
32455.000 2 54 200
32456.000 1 63 200
32457.000 1 72 200
32459.000 2 81 200
32461.000 2 54 260

Adaptéry 80A





































Objednacie číslo Počet DIN líšt na adaptéri Šírka [mm] Výška [mm] Poznámka
32466.000 1 54 200 S pripojovacími svorkami 16 mm2 bez vývodov
32467.000 2 54 200
32469.000 1 72 200
32472.000 2 54 260

Adaptéry bez vývodov





































Objednacie číslo Počet DIN líšt na adaptéri Šírka [mm] Výška [mm] Poznámka
32477.000 2 45 200 Bez elektrických kontatov
32478.000 2 54 200
32484.000 2 45 260
32485.000 2 54 260

Príslušenstvo


Bočný modul, nasaditeľný z oboch strán























Objednacie číslo Šírka [mm] Dĺžka [mm] Poznámka
32963.000 9 200 Pre Eques EasyConnector
32964.000 9 200 Pre Eques MotorController

Nosné lišty































Objednacie číslo Šírka [mm] Poznámka
32947.000 45 Plastová nosná lišta
32948.000 54
32949.000 63
32950.000 72
32951.000 81