ACD 50 NAV – Digitálny kliešťový multimeter

Kliešťový multimeter s meraním výkonov

Kliešťový multimeter s meraním výkonu, rozbehových prúdov, analýzou harmonických, výpočtom skreslenia THD a účinníka PF. Meranie AC prúdov a napätí do 600 A / 1 000 V v bezpečnostnej kategórii CAT IV. Bezkontaktná skúšačka.


 • Digitálny kliešťový TRMS multimeter na prevádzkové merania
  s inovatívnym ovládaním a priemerom otvoru klieští 45 mm

 • Meranie AC prúdov do 600 A

 • Meranie AC/DC napätí do 1 000 V s indikáciou napätia > 30 V

 • Meranie rozbehových prúdov (funkcia INRUSH)

 • Meranie špičkovej hodnoty napätia a prúdu (funkcia PEAK)

 • Meranie celkového harmonického skreslenia THD
  až do 25. harmonickej

 • Individuálna harmonická analýza
  až do 25. harmonickej so zobrazením percentuálnej hodnoty

 • Filter dolnej priepusty (funkcia LPF) na potlačenie vyšších harmonických

 • Meranie celkového výkonu 1AC  3(N)AC siete (vyváženej/nevyváženej)

 • Meranie účinníku (funkcia PF)

 • Meranie frekvencie, odporu, kapacity a teploty

 • Test prepojenia, test diód a test sledu fáz

 • Bezkontaktná skúšačka

 • Automatická alebo manuálna voľba rozsahu

 • Funkcie MIN/MAX/AVG a DATA HOLD

 • Multifunkčný podsvietený LC displej 10 000 číslic
  s indikáciou stavu batérie a meracích funkcií

 • Funkcia automatického vypnutia po 15 minútach nečinnosti

 • Vysoká mechanická odolnosť, pádová skúška z výšky 1,2 m, vibračná skúška

 • Bezpečnostná kategória CAT IV/600 V a CAT III/1 000 V (podľa IEC 60601-1)

1379-acd-50-nav-kl_czTyp Digitálne multimetre
Meranie I AC
TRMS ne
LCD 10000 dig.
Otvor klieští 37 mm
Rozsah I 10.0 mA...600.0 A
Rozsah U 10.0 mV...1.0 kV
Šírka pásma 10 kHz
El. bezpečnosť CAT 4
Odpor ano
Test prepojenia ano
Výkon ano
Frekvencia ano
Kapacita ano
Teplota ne
cos fí ano
Harm. ano
Inrush ano
Data Hold ano
MIN/MAX ano
PEAK ano
Pamäť ne
Rozhranie ne
Podsvietený displej ano
Bezkontaktná skúšačka ano
Poznámka -