AC50A – Kliešťový multimeter na meranie unikajúcich prúdov

Multimeter rozdielových prúdov až do 60 A AC a unikajúcich prúdov

Meranie unikajúcich prúdov do 60 A s rozlíšením 0,01 mA, striedavého napätia, odporu a spojitosti. Maximálny priemer meraného vodiča 33 mm.


  • Meranie unikajúcich a poruchových prúdov, prúdová sonda na prístroje v oblastiach servisu a údržby, (DIN VDE 0701/0702 meranie)

  • Meranie napätia a odporu

  • Manuálne prepínanie rozsahu

  • Vysoké 0,01 mA rozlíšenie na meranie i tých najmenších únikov

  • Displej 4000 číslic s analógovým bargrafom

  • Meranie MIN/MAX k zachyteniu prerušenia

  • Funkcia DATA HOLD na podržanie nameranej hodnoty na displeji

  • Relatívne meranie a meranie spojitosti

  • Automatické vypnutie pri nečinnosti

  • CAT III / 400 V

654-amprobeac50a


Typ Merače zvodových prúdov
Meranie I AC
TRMS ne
LCD 3999 dig.
Otvor klieští 30 mm
Rozsah I 10.0 µA...60.0 A
Rozsah U 100.0 mV...400.0 V
Šírka pásma 1 kHz
El. bezpečnosť CAT 2
Odpor ano
Test prepojenia ano
Výkon ne
Frekvencia ne
Kapacita ne
Teplota ne
cos fí ne
Harm. ne
Inrush ne
Data Hold ano
MIN/MAX ano
PEAK ano
Pamäť ne
Rozhranie ne
Podsvietený displej ne
Bezkontaktná skúšačka ne
Poznámka