AC200 – Príslušenstvo

Príslušenstvo k Isoprobe II / III

Pre sondy: Isoprobe II / III
Kategória: CAT IV, 600 V

Pre sondy: Isoprobe II / III
Kategória: CAT IV, 600 V
Rozmer: 90,2 x 37 mm
2485-hc-200-zga-zga-s-ac200


Druh Sonda diferenciálna
Šírka pásma
Deliaci pomer
Dĺžka