A1U 2.2 D – Merací prevodník striedavého prúdu (dodávka odber)

Merací prevodník striedavého prúdu v trojfázovej sieti (dodávka odber).

Merací prevodník striedavého prúdu v trojvodičovej trojfázovej sieti (dodávka odber).

514-a1u-22-e-0655cz02_18


Použitie


Prevodník A1U 2.2 D meria sínusové striedavé prúdy trojvodičovej trojfázovej siete a prevádza ich na vnútený jednosmerný prúd a vnútené jednosmerné napätie v trojvodičovej trojfázovej sieti symetricky zaťaženej. K rozlišeniu dodávky a odberu striedavého prúdu je použité referenčné napätie rovnakej siete. Výstupné signály môžu byť indikované ukazovacími prístrojmi ciachovanými v jednotkách meranej veličiny alebo môžu byť použité pre priemyselné meranie a reguláciu. Ak sa dodrží maximálna, poprípade minimálna povolená záťaž môže byť pripojených aj niekoľko vyhodnocovacích prístrojov súčasne (ukazovací prístroj, regulátor, zapisovač atď.). Prístroje môžu byť umiestnené v mieste merania alebo vo vzdialených velínoch.Napájacie napätie sa privádza na samostatný vstup pomocného napájania. Vstup, výstup a pomocné napájanie sú vzájomne galvanicky oddelené. Výstupy sú odolné proti skratu a rozpojeniu. Prevodníky sú konštruované podľa najnovších bezpečnostných predpisov a sú skúšané proti rušeniu. Sú určené pre zabudovanie do elektrických strojov a rozvádzačov. Pritom je potrebné dodržovať príslušné bezpečnostné predpisy a ustanovenia.

Popis funkcie


Menič v prúdovej vetve a delič v napäťovej vetve sníma a upravuje vstupné signály. Tieto signály sa privádzají cez multiplexor do A/D prevodníka, kde sú prevedené na signály digitálne. Mikroprocesor vyhodnotí digitálne signály v reálnom čase. Prevodník D/A generuje analógový signál. Po galvanickom oddelení optickým členom je signál privedený na koncové stupne, ktoré ho zosilňujú na unifikovaný vnútený jednosmerný prúd a jednosmerné napätie. Pre rozlíšenie dodávky a odberu je privedené napätie UE . Pri jeho výpadku je prevodník v režime dodávky.

Funkčná schéma


Funkční schéma převodníku střídavého proudu


Mechanické údaje

Konštrukčné prevedenie púzdra púzdro so západkou pre montáž na nosnú lištu 35 mm (DIN EN 60 715)
Materiál púzdra ABS/PC čierny, so zhášacími prísadami podľa UL 94 V-0
Pripojovacie svorky skrutkové svorky
Prierezy pripojovacích vodičov max. ≤ 4 mm2
Stupeň krytia IP 40 púzdro, IP 20 svorky
Skúšobné napätie 2210 V všetky obvody proti púzdru
3536 V merací obvod prúdu a pomocné napájanie proti výstupu
1330 V prúdy vzájomne a proti napätiam
Pracovné napätie 300 V (sieťové napätie fáza-nula)
Trieda ochrany II
Kategória prepätia CAT III
Stupeň znečistenia 2
Rozmery š × v × d 45×80×115 mm
Hmotnosť cca. 0,27 kg

Vstupné veličiny

Vstupná veličina sínusový striedavý prúd
Kmitočtový rozsah 50...60 Hz
Príkon cca 25 mA - napäťový vstup
I2x0,01 Ω - prúdový vstup
Meracie rozsahy -IEN...0...+IEN
Menovitý vstupný prúd IEN -1 A (dodávka)...0...1 A (odber) pri IEN=1 A
-5 A (dodávka)...0...5 A (odber) pri IEN=5 A
Menovité vstupné napätie UEN 57,7 (100 V/√3), 63,5 (110 V/√3), 100, 115, 230, 240, 400, 415, 440, 500 V
Povolené vybudenie rozsahu 1,2 IEN
Hranica preťažiteľnosti 1,2 IEN trvalo
10 IEN max. po dobu 1 s

Výstupné veličiny

Prúdový výstup
Výstupný prúd IA vnútený jednosmerný prúd (0...20 mA) *
Menovitý prúd IAN 0...20 mA alebo 4...20 mA
Výstupná záťaž RA 0...10 V / IAN
Obmedzenie prúdu na cca. 120 % koncovej hodnoty
na cca. 100...140 % koncovej hodnoty (na vyžiadanie)
Napäťový výstup
Výstupné napätie UA vnútené jednosmerné napätie (0...10 V) *
Menovité napätie UAN 0...10 V alebo 2...10 V
Výstupná záťaž RA ≥ 4 kΩ
Chyba záťaže ≤ 0,1 % pri zmene záťaže o 50 %
Zvyškové vlnenie ≤ 1 %eff
Doba ustálenia cca. ≤ 500 ms
Napätie naprázdno ≤ 15 V
Bipolárny výstup
zvláštne prevedenie na vyžiadanie s napájaním H4 a H5 (napr. -20...0...20 mA)

* zvláštne prevedení na vyžiadanie Ak bude použitý iba napäťový výstup, musí sa prúdový výstup skratovať. Vstup a výstupy sú galvanicky oddelené.

Príklady prevodných charakteristík


Příklady převodních charakteristik

Pomocné napájanieKód Pomocné napájanie Príkon
H1 (standard) 230 V~ (195...253 V), 48...62 Hz < 7 VA
H2 115 V~ (98...126 V), 48...62 Hz < 4 VA
H3 24 V= (20...72 V) < 3 VA
H4 20...100 V= alebo 15...70 V~ < 3 VA
H5 90...357 V= alebo 65...253 V~ < 4...7 VA

Vstup, výstup a pomocné napájanie sú galvanicky oddelené.

Presnosť pri menovitých podmienkachPresnosť
Presnosť Trieda 0,5 (± 0,5 % z koncovej hodnoty)
Teplotný drift ≤ 0,02 %/K (platí pre štandardné prevedenie a max. po dobu 1 roka)
Menovité podmienky
Vstupné napätie UEN ± 0,5 %
Účinník cos φ=1
Kmitočet 50...60 Hz
Priebeh signálu sínusový, činiteľ harmonického skreslenia ≤ 0,1 %
Pomocné napájanie UHN ± 1 %, 48...62 Hz
Záťaž 0,5 RA max ±1 % (prúd)
2 kΩ ±1 % (napätie)
Teplota okolia 23 °C ± 1 K
Doba zahorenia ≥ 5 min

Medzné hodnoty ovplyvňujúcich veličín

Klimatické vlastnosti klimatická trieda 3, podľa VDE/VDI 3540
Rozsah pracovných teplôt -10...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt -25...65 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu ≤75 % ročný priemer, bez orosenia

Predpisy a normyDIN EN 60 529
DIN EN 60 688
DIN EN 61 715
DIN EN 61 010-1
DIN EN 61 326-1
VDE/VDI 3540 list 2

Zvláštne prevedenie
Vstupné veličiny
Výstup IA, UA -20...0...20 mA / -10...0...+10 V alebo iný na vyžiadanie

Schémy pripojenia (vstup)


Schéma připojení převodníku střídavého proudu A1U 2.2 D

Obsadenie svoriek


Schéma Svorka Funkcia
Obsazení svorek 1 IE L1 prúdový vstup
3 IE L1 prúdový vstup
2 UE L1 napäťový vstup
11 UE N napäťový vstup
13 UA (+) napäťový výstup
14 UA (-) napäťový výstup
19 IA (+) prúdový výstup
20 IA (-) prúdový výstup
16 UH L1 (+) vstup pomocného napájania
17 UH N (-) vstup pomocného napájania
Čísla svoriek odpovedajú údajom v schémach pripojenia (podľa DIN 43 807)

Rozmerový náčrtok


Rozměrový náčrtek převodníku střídavého proudu A1U 2.2 DRozmery sú uvedené v milimetroch