4 Pólové svorkové bloky

4-Pólové svorkové panely pre pripojenie vodiča 1,5…300 mm2 alebo lamelové prípojnice veľkosti až 32 x 10 mm

4-Pólové svorkové bloky


4-Pólové svorkové bloky pre ploché alebo kruhové vodiče.


  • Svorkové bloky, delené, 4-pólové, bez čelného krytuVideo


3122-woehner_cz_2019_60classic_neopravene

Svorkový blok, delený, 4 pólový, bez čelného krytu

Objednávka číslo Pre typ profilu Prúdová zaťažiteľnosť Pre kruhový vodič Pre plochý vodič Šírka panelu
01147.000 H, HH-profil 560A 120...300 mm2 - min. 204 mm
01162.000 H, HH-profil 800A - 32 x 20 mm min. 204 mm