3pólové svorkové bloky

Troj alebo štvor-pólové svorkové bloky s rozsahom pripojiteľných kruhových prierezov 1,5…300 mm2 alebo lamelových prípojníc veľkosti až 100 x 12 mm

3pólové alebo 4pólové svorkové bloky pre ploché alebo kruhové vodiče.


  • Svorkové bloky, 3-pólové s čelným krytom


  • Svorkové bloky, delené, 3 alebo 4-pólové, bez čelného krytu

3122-woehner_cz_2019_60classic_neopravene

Svorkové panely / moduly, 3-pólové s čelným krytom

Objednacie číslo Pre typ profilu Prúdová zaťažiteľnosť [A] Pre kruhový vodič [mm2] Pre plochý vodič [mm] Šírka panelu [mm]
01240.000 H, HH, TCC-profil 300 6...50 9 x 6 54
01243.000 H, HH, TCC-profil 440 35...120 15.5 x 10 81
01199.000 H, HH, TCC-profil 460 95...185  - 135
01754.000 H, HH, TCC-profil 560 120...300  - 135
01753.000 H, HH, TCC-profil 800  - 32 x 20 135

Svorkové panely / moduly, delené, 3-pólové, bez čelného krytu

Objednacie číslo Pre typ profilu Prúdová zaťažiteľnosť [A] Pre kruhový vodič [mm2] Pre plochý vodič [mm] Šírka panelu [mm]
01537.000 H, HH, TCC-profil 560 120...300 - min. 153
01538.000 H, HH, TCC-profil 800 - 32 x 20 min. 153