3229.0 – Elektronická záťaž

Vstupné napätie:  1…75 V DC
Zaťažovací prúd:  7 mA…50 A DC
Odpor záťaže: 0,05 Ω…7,5 kΩ


  • Vstupné napätie 1...75 V DC

  • Výstupný prúd 7 mA...50 A DC

  • Odpor záťaže 0,05Ω...7,5kΩ

  • Menovitá zaťažiteľnosť 400W

  • Automatické odpojenie záťaže pri preťažení

  • Prepínač odpojenia a pripojenia záťaže

  • Digitálne zobrazenie

  • Rozmery 122x276x240 mm

  • Hmotnosť 4,5 kg

2215-katalog-komplet-statron-ghv-41Typ DC
Vstupné napätie 1.0 V...75.0 V
Záťažový prúd 7.0 mA...50.0 A