3224.1 – Elektronická záťaž

Vstupné napätie:  1…300 V DC, 0…250 V AC
Zaťažovací prúd:  0…10,4 A DC (16A špičkovo)
Odpor záťaže: 23,15 Ω…2,2 kΩ


  • Vstupné napätie 1...300 V DC, 0...250 V AC

  • Výstupný prúd 0...10,4 A DC (16 A špičkovo)

  • Odpor záťaže 23,15 Ω...2,2 kΩ v 99 krokoch

  • Menovitá zaťažiteľnosť 2600W

  • Interné a externé nastavenie BCD kódom

  • Automatické odpojenie záťaže pri preťažení

  • Prepínač odpojenia a pripojenia záťaže

  • Digitálne zobrazenie

  • Rozmery 445x134x450 mm

  • Hmotnosť 16 kg

2218-katalog-komplet-statron-ghv-44Typ AC/DC
Vstupné napätie 1.0 V...300.0 V
Záťažový prúd 0.0 A...10.4 A